Výchovný poradce

Pozici výchovného poradce na naší škole zastává PhDr. Petra Bačová:

 • pomáhá řešit výchovné problémy a absence
 • poskytuje kariérové poradenství a pomoc s přihláškami na VŠ
 • doporučuje studenty s poruchami chování, učení aj. do pedagogicko-psychologické poradny
 • přispívá k osobnostnímu růstu žáků a k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu
 • zprostředkovává komunikaci mezi PPP a žáky žádajícími různé formy úlev
 • spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli a vedením školy
 • získává informace z úřadů práce a jiných institucí
 • shromažďuje odborné zprávy a informace, vede písemné záznamy

Výchovný poradce má doporučující kompetence.


Konzultační hodiny pro žáky

 • Pondělí: 14:00 - 15:00 hod
 • Středa: 13:00 - 15:00 hod
 • Po domluvě lze dohodnout i jiné termíny.

Kontaktní údaje: telefon 774 560 749, e-mail: bacova.petra@volny.cz.

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube