Grafický design interkulturně

Realizace projektu 1. 6. 2022 – 30. 11. 2023

Cílem tohoto projektu je zařadit do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů oboru Grafický design hodiny a podklady vedené a vypracované v cizím jazyce.

Výstupem projektu budou jazykově vybaveni učitelé, kteří vhodně zařadí do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů hodiny vedené v anglickém nebo německém jazyce. Součástí celého procesu je spolupráce s podobně odborně zaměřenými školami v jiných zemích v oblasti vzdělávání žáků oboru Grafický design. Nechybí ani zdokonalení metodické práce s žáky se speciálními potřebami. Pozvaní experti přiblíží internacionalizaci přímo našim žákům. Ti budou mít možnost ověřit si své jazykové i odborné schopnosti a znalosti při dialogu a konfrontaci na odborná témata v cizím jazyce. Podstatnou součástí je také zvýšená pozornost individuálnímu přístupu a přizpůsobování způsobu výuky, metod a forem práce.

Během léta 2022 se tři z našich učitelů zúčastnili strukturovaného vzdělávacího kurzu v irském Dublinu. Cílem kurzu ONE WEEK COURSE OF ART AND DESIGN AT PRIMARY AND SECONDARY LEVEL bylo získat nové postřehy a náměty pro výuku zaměřenou do designu. Dále měli možnost setkat se s učiteli jiných škol z různých zemí EU a porovnat tak přístupy ke vzdělání a výstupy z učení. Dopadem pro naši školu je příprava CLILových hodin.

Na jaře 2023 se další dva z vyučujících účastnili kurzu Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Sweden, kde vedle probíraných témat učení v evropském kontextu nebo studia švédského vzdělávacího systému navštívili 3 Stockholmské střední školy, a navázali kontakty s dalšími účastníky. Někteří z nich projevili zájem o spolupráci v rámci oboru Grafický design, a v současné době je v jednání účast italských studentů na naší výuce v červnu 2023.

V červnu 2023 jsme tedy zažili jedno poprvé - naše škola hostila zahraniční studenty. Čtyři italští studenti z Turína v doprovodu jejich učitelky angličtiny měli zájem naučit se něco nového z oblasti počítačové grafiky, a tak strávili necelé 2 týdny na naší škole. Navštívili několik míst Olomouckého kraje kde fotili, na počítači se naučili fotografie zpracovávat, a nakonec vytvořili každý svůj vlastní propagační leták. Také se účastnili několika hodin s našimi studenty.

 

Výuka počítačové grafiky

Finské a estonské školství prozkoumali dva kolegové v rámci kurzu The Secret of Finnish Education. Také navštívili školy v obou zemích.

Během léta proběhly poslední mobility, jak výukové, tak jazykové. Jazyková příprava dvou kolegyň probíhala na Maltě, kde se také konal kurz CLIL – Practical Methodology for Teachers working with CLIL. Jazykově-metodologické vzdělávání učitelů naší školy bylo završeno v německém Lindau jazykově metodickým kurzem pro učitele němčiny.

 

S koncem listopadu 2023 končí i náš první projekt tohoto rozsahu a typu. Jsme o něco moudřejší, v mnohém inspirovaní, a hlavně naši žáci oboru Grafický design nyní budou zažívat CLILové hodiny v různých předmětech. Toto nekončí, tímto to naopak začíná.

Z postřehů učitelů:

"Během svého pobytu v Dublinu v rámci programu Erasmus+ jsem nejen objevovala kulturní bohatství, ale měla jsem i možnost seznámit se s učiteli z různých zemí. Společné výlety do galerií a muzeí, společné diskuse a sdílení názorů mi poskytly široký pohled na různorodost uměleckých perspektiv a kulturních tradic."

 "Obrovská inspirace při setkávání se s kolegy z odlišných škol a kultur, motivace k mezinárodní práci, smysl předat tyto zkušenosti studentům doma, nabití energií pro další práci učitele, inspirace, jak uchopit atmosféru ve škole, na chodbách, v místní komunitě."

 "Prostřednictvím sociálních sítí jsme stále v kontaktu s učiteli z Itálie, Španělska, Polska i Nizozemí."

 "CLIL kurz mi vedle svého cíle, čímž bylo prohloubení této metodiky, nabídl mnoho nových podkladů a metod, které již využívám při své výuce."

 "V současné době například vzniká s žáky maturitního ročníku Česko-anglicko-německý přehled matematiky."

 "Výrazné zlepšení poslechu a porozumění v anglickém jazyce. Oživení celkového užití anglického jazyka."

 "V diskusích s učiteli jsme sdíleli naše zkušenosti, které nám přináší výuka uměleckých předmětů. Díky tomu jsem získala další inspiraci, která mě může posunout dále v mé vlastní pedagogické praxi."

 "Utvrdila jsem se v tom, že pro úspěšný průběh výuky tvůrčích předmětů je velmi důležitá přátelská atmosféra ve výuce s individuálním přístupem a jasnými kritérii hodnocení, kvalitní vybavení, přímá provázanost pedagogů s praxí a úzká profilace jednotlivých pedagogů, dle své specializace."

 "Neočekával jsem, že mobilita povede k takovému nabití nových zkušeností, zážitků a informací. S kolegy jsme si neustále měli co povědět, jelikož zažíváme podobné situace, tak nastalo k silnému napojení přátelských vazeb, s tím, že komunikujeme dodnes. Nejvyšší přidanou hodnotu spatřuji v poznání školského systému ve Finsku, kde výuka probíhá v některých předmětech v jiném stylu, než známe u nás. Cítím, že jsem nabyl novou inspiraci, kterou mohu využívat ve svém dalším působení v českém školství.

 "Návštěva uměleckých ateliérů a prostor pro tvorbu v Žilině nám ukázala, jak se umělecká kreativita může projevovat v různých prostředích. Studenti zde měli možnost experimentovat s různými technikami a médii, což mě velmi inspirovalo při přípravě mé vlastní výuky zpět doma."

 

 

 

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube