Grafický design interkulturně

Realizace projektu 1. 6. 2022 – 30. 11. 2023

Cílem tohoto projektu je zařadit do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů oboru Grafický design hodiny a podklady vedené a vypracované v cizím jazyce.

Výstupem projektu budou jazykově vybaveni učitelé, kteří vhodně zařadí do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů hodiny vedené v anglickém nebo německém jazyce. Součástí celého procesu je spolupráce s podobně odborně zaměřenými školami v jiných zemích v oblasti vzdělávání žáků oboru Grafický design. Nechybí ani zdokonalení metodické práce s žáky se speciálními potřebami. Pozvaní experti přiblíží internacionalizaci přímo našim žákům. Ti budou mít možnost ověřit si své jazykové i odborné schopnosti a znalosti při dialogu a konfrontaci na odborná témata v cizím jazyce. Podstatnou součástí je také zvýšená pozornost individuálnímu přístupu a přizpůsobování způsobu výuky, metod a forem práce.

 

Web: 2023 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube TikTok