Grafický design interkulturně

Realizace projektu 1. 6. 2022 – 30. 11. 2023

Cílem tohoto projektu je zařadit do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů oboru Grafický design hodiny a podklady vedené a vypracované v cizím jazyce.

Výstupem projektu budou jazykově vybaveni učitelé, kteří vhodně zařadí do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů hodiny vedené v anglickém nebo německém jazyce. Součástí celého procesu je spolupráce s podobně odborně zaměřenými školami v jiných zemích v oblasti vzdělávání žáků oboru Grafický design. Nechybí ani zdokonalení metodické práce s žáky se speciálními potřebami. Pozvaní experti přiblíží internacionalizaci přímo našim žákům. Ti budou mít možnost ověřit si své jazykové i odborné schopnosti a znalosti při dialogu a konfrontaci na odborná témata v cizím jazyce. Podstatnou součástí je také zvýšená pozornost individuálnímu přístupu a přizpůsobování způsobu výuky, metod a forem práce.

Během léta 2022 se tři z našich učitelů zúčastnili strukturovaného vzdělávacího kurzu v irském Dublinu. Cílem kurzu ONE WEEK COURSE OF ART AND DESIGN AT PRIMARY AND SECONDARY LEVEL bylo získat nové postřehy a náměty pro výuku zaměřenou do designu. Dále měli možnost setkat se s učiteli jiných škol z různých zemí EU a porovnat tak přístupy ke vzdělání a výstupy z učení. Dopadem pro naši školu je příprava CLILových hodin.

Na jaře 2023 se další dva z vyučujících účastnili kurzu Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Sweden, kde vedle probíraných témat učení v evropském kontextu nebo studia švédského vzdělávacího systému navštívili 3 Stockholmské střední školy, a navázali kontakty s dalšími účastníky. Někteří z nich projevili zájem o spolupráci v rámci oboru Grafický design, a v současné době je v jednání účast italských studentů na naší výuce v červnu 2023.

V červnu 2023 jsme tedy zažili jedno poprvé - naše škola hostila zahraniční studenty. Čtyři italští studenti z Turína v doprovodu jejich učitelky angličtiny měli zájem naučit se něco nového z oblasti počítačové grafiky, a tak strávili necelé 2 týdny na naší škole. Navštívili několik míst Olomouckého kraje kde fotili, na počítači se naučili fotografie zpracovávat, a nakonec vytvořili každý svůj vlastní propagační leták. Také se účastnili několika hodin s našimi studenty.

Finské a estonské školství prozkoumali dva kolegové v rámci kurzu The Secret of Finnish Education. Také navštívili školy v obou zemích.

Během léta proběhly poslední mobility, jak výukové, tak jazykové. Jazyková příprava dvou kolegyň probíhala na Maltě, kde se také konal kurz CLIL – Practical Methodology for Teachers working with CLIL. Jazykově-metodologické vzdělávání učitelů naší školy bylo završeno v německém Lindau jazykově metodickým kurzem pro učitele němčiny.

Výuka počítačové grafiky

 

 

 

 

Web: 2023 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube