Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium pro žáky zaměření INS

Žáci zaměření inženýrské stavby (INS) mají možnost získat prospěchové stipendium. Toto stipendium bude vypláceno vždy jednou za pololetí podle dosaženého prospěchu za dané pololetí ve výši stanovené Stipendijním programem. 

Pro žáky 1. ročníku INS ve školním roce 2020-21 je výše prospěchového stipendia při dosaženém průměru 1,5 (včetně) stanovena na 4000 Kč!

Bližší podmínky jsou uvedeny v dokumentu Zásady Stipendijního programu pro žáky SPŠS Lipník nad Bečvou.

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube