Jazykové kurzy v zahraničí

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Řídícím orgánem Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) byla vyhlášena výzva č. 56 na podporu výuky jazyků a v cizích jazycích.

Naší škole bylo v rámci této výzvy  schváleno financování projektu pro dvě šablony klíčových aktivit, které se naše škola vybrala: Zahraniční jazykový kurz pro učitele a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele ANJ

V termínu od 3. do 14. srpna 2015 se Mgr. Jana Janečková, vyučující anglického jazyka zúčastnila kurzu Teacher Refresher for Secondary/Adult Teachers v Exeteru v Anglii.

 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele NEJ

V termínu od 16. do 29 srpna 2015 se Mgr. Renata Doubravová, vyučující německého jazyka zúčastnila kurzu Kurse für Deutschlehrer 2-wöchiger Auffrischungskurs: Methoden und Sprache v Regensburgu v Německu.

 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii

Vybraných 40 žáků z druhých až čtvrtých ročníků se na přelomu září a října 2015 účastnilo jazykového kurzu Intensive English Course ve Worthingu v Anglii. V průběhu kurzu absolvovali celkem 16 hodin výuky (4 hodiny ve 4 dnech). Žáci konverzovali s rodilým mluvčím, rozšiřování všeobecné slovní zásoby a poslechu s porozuměním. Probíraly se rozdíly v životním stylu ve Velké Británii a u nás, situace každodenního života (nakupování, jídlo, bydlení, vzdělání a studium cizích jazyků, orientace ve městě apod.), u nejpokročilejší skupiny také cestování, život v cizí zemi, různá povolání, finanční zajištění. Výuka probíhala formou her a soutěží, skupinové či samostatné práce, individuálním rozhovorem s lektorem, vyhledáváním informací, opět v různé míře v různých skupinách.
Velmi pozitivně hodnotila většina žáků komunikaci v hostitelské rodině.

Žáci strávili první a poslední den pobytu v Londýně, navštívili zde klasické památky a místa jako London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, British Museum, bitevní loď Belfast, Hyde Park, Greenwich apod. Londýn tvoří samostatné maturitní téma a žáci pozitivně hodnotili seznámení se s touto metropolí.
Během dalších 4 dnů navštívili v odpoledních hodinách různá památná místa, spjatá s historií Anglie (Hastings a Battle, katedrála v Chichestru, historické jádro města, Weald & Downland Open Air Museum – velmi zajímavé z hlediska stavební odbornosti), s bydlením a zábavou (Brighton, Royal Pavillion, Sea Life Center, Brighton Pier), s přírodními útvary a scenériemi (Seven Sisters, Beachy Head).

Fotky zde v galerii Jazykový kurz Anglie

 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu

Jazykově poznávacího zájezdu do Německa se v době od 12. do 18. října 2015 účastnilo 20 žáků prvního až čtvrtého ročníku. V dopoledních hodinách se žáci účastnili výuky (4 × 4 vyučovací hodiny) v DID deutsche Institut v Augsburgu. Žáci pracovali s předem připravenými pracovními listy, s obrázky, s doplňovacími cvičeními, s poslechy, s píničkami, tvořili jednoduché texty, samostatně sbírali informace po městě. Výuka byla zaměřena zprvu na seznamovací aktivity a orientace ve městě. Další témata pak byla oblékání a móda, jídlo a pití, město Ausburg a jeho pamětihodnosti, nakupování, filmy, dovolená, lidské tělo, německé výrobky.
Žáci byli ve skupinkách po čtyřech ubytováni v hostitelských rodinách, ve kterých se jim jejich hostitelé věnovali a tím byli žáci opět nucení používat jazyk v běžném rozhovoru
V odpoledních hodinách si pak prohlédli město Augsburg, navštívili města Regensburg, Nörtlingen, Mnichov, obdivovali malebný zámek Neuschwanstein a prošli koncentrační tábor v Dachau.

Fotky zde v galerii Jazykový kurz Německo

 

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube