Nadační fond Jana Neffa

Na SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou byly v roce 1991 založeny k podpoře školy, jejich tradic i současnosti dvě nadace.

Studijní nadace Jana Neffa měla ve statutu především materiální i společenskou podporu školy, druhá tzv. Výroční nadace zejména podporu tradic školy, srazů absolventů, výročí apod.
Obě nadace svou činnost v daných podmínkách vcelku dobře plnily až do roku 1997.

V tomto roce však vyšel zákon číslo 227/97Sb. o nadacích a nadačních fondech, který stanovil pro činnost těchto malých nadací velmi tvrdé podmínky, zejména v oblasti tzv. nadačního jmění. Tyto podmínky měly být naplněny do konce roku 1998.

Správní rady obou nadací konstatovaly, že za zákonem stanovených podmínek nejsou schopny vykonávat nadační činnost. Další podporu školy ze strany obdobné neziskové organizace však pokládaly za vhodnou a prospěšnou. Proto se usnesly jednu z nadací zrušit a druhou transformovat na nadační fond, který nemusí mít tak velké nadační jmění a přesto může plnit své poslání při pomoci škole.

Studijní nadace Jana Neffa tedy vstoupila do likvidace, Výroční nadace pak požádala o zapsání do rejstříku nadací a nadačních fondů jako NADAČNÍ FOND JANA NEFFA u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Registrace tohoto nadačního fondu se uskutečnila 13. ledna 1999 a nabyla právní moci dne 15. března 1999.

Na SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou tak působí od roku 1999 nezisková organizace NADAČNÍ FOND JANA NEFFA . Její statut spojil poslání obou dřívějších nadací při podpoře současnosti školy i jejich tradic a nový nadační fond se plně přihlásil k činnosti obou dřívějších nadací jako svých předchůdců.

Darovací smlouva ke stažení  ZDE

V čele Nadačního fondu Jana Neffa stojí správní rada složená z absolventů, pedagogů a pracovníků SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou.

 

Správní rada Nadačního fondu Jana Neffa

Předseda správní rady:

Členové správní rady:

Revizorka Nadačního fondu Jana Neffa:


Nadační fond Jana Neffa je registrován v rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského obchodního soudu v Ostravě od 13. 1. 1999.

Bankovní spojení fondu: KB Přerov, číslo účtu 36734831/0100

Sídlo fondu: Komenského sady 257, Lipník n. B. 751 31, tel. 581 773 779

Cena Čestmíra Sehnala

 

Nadační fond Jana Neffa

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube