Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na obor Grafický design

 (ke stažení v pdf ZDE, termíny ke stažení v pdf ZDE )

  1. Všeobecná ustanovení

Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. Školský zákon a s vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ve středních školách.

Na tento obor je vyžadováno lékařské potvrzení.

Do studijního oboru 82-41-M/05 Grafický design bude přijato max. 30 žáků.

  1. Průběh přijímacího řízení

A. Talentová zkouška - se koná 6. a 7. ledna 2021

a) kreslení:          

žák provede kresbu tužkou na papír formátu A2. Čas zhotovení výkresu je 120 minut.

Hodnotí se:  umístění, perspektiva, plasticita, stíny, draperie

Celkem max. 20 bodů.

b) vlastní práce: 

žák bude hodnocen za min 8- max 10 prací, které si donese ke zkoušce (kresba, model - v případě  trojrozměrné práce v podobě fotografie formátu A4)

Hodnotí se:  umístění, proporce, řemeslná zručnost, celkový výtvarný projev

Celkem max. 15 bodů.

c) pohovor:          Celkem max. 10 bodů.

d) další skutečnosti, které osvědčují zájem o studium zvoleného oboru (absolvování ZUŠ, účast na výstavách, soutěžích apod.)

                             Celkem max. 15 bodů.

B. Prospěch v I. pololetí 8.třídy

                            Celkem max. 20 bodů.

 Celkem může žák v přijímacím řízení dosáhnout max. 80 bodů.

Minimální počet bodů potřebný pro přijetí ke studiu je 20.

 Při rovnosti dosaženého součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů za:

 1. kresbu u talentové zkoušky, 2. domácí práce, 3. prospěch, 4. pohovor

 

 

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube