Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro žáky jsou každou lichou středu od 14:30 do 15:40 hodin.
Této doby mohou využít i rodiče, kteří se chtějí informovat o prospěchu či chování svých dětí.

Aktuální informace o prospěchu a absenci lze najít v aplikaci Edookit.

Dvakrát ročně, vždy v listopadu a dubnu se konají rodičovské schůzky. Přesný termín konání těchto schůzek lze najít v celoročním plánu školy.

 

Konzultační hodiny

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube