Dálkové studium - pozemní stavitelství

Dvouletý pomaturitní obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Zaměření Pozemní stavitelství

Studium je dvouleté a je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Dálkové studium:

 Ve školním roce 2021/2022 budeme otvírat 1 třídu 

zkráceného dvouletého studia v dálkové formě oboru 36-47-M/01 Stavebnictví

Počet přijímaných žáků 30 

Kapacita oboru pro školní rok 2021/22 je už naplněna, prosím neposílejte další přihlášky ke studiu. Děkujeme za pochopení.

Výuka bude probíhat vždy v pondělí, zahájení v pondělí 6. 9. 2021 ve 13.10 hodin v budově SPŠ stavební Lipník nad Bečvou v místnosti č. 46 (2. patro vlevo na konci chodby).

S sebou psací a rýsovací potřeby, sešit / papíry na poznámky, doporučeny přezůvky, svačina (nápojový automat je v budově školy) a 50 Kč na čip na vstup do školy a tisky.

Přijímací zkoušky na dálkovém studiu se nekonají!

Podmínky přijímacího řízení:

-          podání přihlášky ke studiu (možno stáhnout z našich webových stránek – přihlášku vytiskněte, vyplňte, a pošlete poštou)

-          maturitní zkouška na jiném oboru vzdělání (viz. přihláška ke studiu)

 

Pro přijetí ke studiu je rozhodující doba podání přihlášky ke studiu z důvodu kapacity 30 žáků. Tato forma studia bude otevřena pouze v případě, že bude min. 20 přihlášených ke studiu - podmínka je pro školní rok 2021-22 splněna, výuka bude zahájena v pondělí 6.9.2021.

 Postup přihlášení k dálkovému studiu:

Výuka probíhá v pondělí v odpoledních hodinách (13:15 – 18:10 hod.)

Studium je zakončeno maturitní zkouškou ze tří předmětů:

 Učební plán 

Přihláška ke studiu xls

Přihláška ke studiu pdf

 

Dálkové studium - pozemní stavitelství

Dálkové studium - pozemní stavitelství

Web: 2022 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube