Dálkové studium - pozemní stavitelství

Dvouletý pomaturitní obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Zaměření Pozemní stavitelství

Studium je dvouleté a je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Dálkové studium:

 Ve školním roce 2024/2025 nebude studium otevřeno, další třídu 1. ročníku budeme otevírat od 1. září 2025.

Jedná se o zkrácené dvouleté studium v dálkové formě oboru 36-47-M/01 Stavebnictví

Počet přijímaných žáků 30 

Přijímací řízení 

se uskutečňuje formou odevzdání přihlášky ke studiu spolu s kopií maturitního vysvědčení od 1.2. do 30.6.2025 (v případě nenaplnění kapacity po telefonické dohodě i později).

O pořadí uchazečů rozhoduje datum přijetí přihlášky a její evidenční číslo.

Výuka probíhá vždy v pondělí, zahájení v pondělí ve 13.10 hodin v budově SPŠ stavební Lipník nad Bečvou v místnosti č. 46 (2. patro vlevo na konci chodby).

S sebou psací a rýsovací potřeby, sešit / papíry na poznámky, doporučeny přezůvky, svačina (nápojový automat je v budově školy) a 50 Kč na čip na vstup do školy a tisky.

Přijímací zkoušky na dálkovém studiu se nekonají!

Podmínky přijímacího řízení:

-          podání přihlášky ke studiu (možno stáhnout z našich webových stránek – přihlášku vytiskněte, vyplňte, a pošlete poštou)

-          maturitní zkouška na jiném oboru vzdělání (viz. přihláška ke studiu)

 

Pro přijetí ke studiu je rozhodující doba podání přihlášky ke studiu z důvodu kapacity 30 žáků. Tato forma studia bude otevřena pouze v případě, že bude min. 20 přihlášených ke studiu.

 Postup přihlášení k dálkovému studiu:

Výuka probíhá v pondělí v odpoledních hodinách (13:15 – 18:10 hod.)

Studium je zakončeno maturitní zkouškou ze tří předmětů:

 Učební plán 

Příhláška v pdf (upravitelné) : ZDE

Přihláška v xls : ZDE

 

Dálkové studium - pozemní stavitelství

Dálkové studium - pozemní stavitelství

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube