Starší projekty

Peníze EU školám 2012-2014

Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou se zapojila do projektu EU peníze školám s cílem rozšířit a modernizovat počítačovou síť pořízením nových žákovských pracovišť v multimediálních učebnách, které umožní rozvíjet odborné grafické dovednosti žáků při řešení konkrétních úkolů v odborných profilových předmětech a přinese zkvalitnění výuky všeobecně vzdělávacích předmětů zavedením moderních metod a výukových postupů.

Inovace výuky a využití moderního softwaru umožní lépe pracovat také se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, protože bude lépe odpovídat jejich specifickým potřebám. Vyšší motivace studentů povede ke zvýšení zájmu vyučujících a eliminaci příznaků profesního vyhoření, což v konečném důsledku bude opět znamenat efektivnější výchovně vzdělávací proces a kvalitativně vyšší výstupní úroveň absolventů.

 

Seznam digitálních učebních materiálů (DUM)

Všichni tvůrci DUM prohlašují, že digitální materiály vypracovali samostatně, uvedli citace všech použitých zdrojů a zpřístupnili DUM všem vyučujícím školy.
Přístup k jednotlivým DUM můžete v případě zájmu získat prostřednictvím kontaktu na vedení školy.


Digitální učební materiály - humanitní


Digitální učební materiály - přírodovědné


Digitální učební materiály - odborné

 

Comenius

Grant Comenius 2013

Practical Ideas for the Teaching of English Literature in the Classroom

PhDr. Petra Bačová strávila dva týdny v INTERNATIONAL PROJECTS CENTRE v Exeteru ve Velké Británii v červenci 2013 na kurzu zaměřeném na inovativní metody při výuce literatury a využití literatury při výuce anglického jazyka. Pozornost byla věnována tématům jako např. poezie, drama, tvůrčí psaní, z literatury zejména tvorba Thomase Hardyho a Jane Austenové.

 

Grant Comenius 2012

Developing Oral Fluency for Secondary School Teachers

Dvoutýdenní kombinovaný kurz pro učitele anglického jazyka zaměřený především na osvěžení jazykových znalostí a vybraná metodická témata absolvovala v srpnu 2012 RNDr. Hana Hartmannová v Exeteru ve prostorách INTERNATIONAL PROJECTS CENTRE. Osvojila si používání nových, neformálních metod výuky, s kolegy z ostatních zemí vedla diskuse a vyměňovala si zkušenosti s výukou angličtiny a s motivací žáků k učení se cizímu jazyku. V rámci kurzu se zúčastnila několika výletů do okolí určených k seznámení se s tradicemi, historií a kulturou místní oblasti.

 

Grant Comenius 2012

English Language Course

Jazykového kurzu ve škole The Anglo-Continental School v přímořském letovisku  Bournemouth se v červenci 2012 zúčastnila Ing. Eva Slánská. Kurz byl zaměřen na rozvoj všech čtyř jazykových kompetencí, rozvoj slovní zásoby, upevnění gramatických struktur a posílení komunikačních dovedností. V rámci školy bylo možné k samostudiu využít místní jazykovou učebnu a případně také pomoc lektora, který byl v učebně k dispozici.

 

Grant Comenius 2011

Special Methodology Course, English for Secondary Teachers

Metodického a jazykového kurzu pro učitele anglického jazyka v délce trvání 2 týdny se v červenci a srpnu 2011 účastnily PhDr. Petra Bačová a Ing. Hana Ledvinová ve škole Richard Language College ve městě Bournemouth na jihu Anglie v červenci 2011. První kurz se specializoval na rozvoj metodických postupů a různých technik práce se třídou při výuce cizího jazyka, druhý byl kombinací metodických tipů a zdokonalení jazykových dovedností v oblasti slovní zásoby, gramatiky, čtení s porozuměním a dalších. Na kurzu se sešla řada učitelů z mnoha evropských zemí. Výuka byla rozdělena do jednotlivých bloků. Učitelé byli ubytováni v hostitelských rodinách v okolí školy. Po ukončení výuky učitelé nadále spolu komunikovali a účastnili se různých společenských akcí, které byly pořádány školou.

 

Grant Comenius 2010

Methodology and English Language for Secondary Teachers

V roce 2010 byl udělen RNDr. Haně Hartmannové grant programu Comenius na dvoutýdenní jazykový pobyt na The University of Kent v jihoanglickém Canterbury. Pořádající organizace Pilgrims se postarala o jazykový a vzdělávací program English for Secondary teachers, na kterém se v červenci 2010 sešlo 15 učitelů z 9 evropských zemí. Učitelé si zde navzájem předávali své zkušenosti z výuky a metodiky výuky, seznamovali se s alternativními formami výuky a diskutovali na workshopech i na nejrůznějších odpoledních a večerních akcích.

 

Grant Comenius 2008

Overseas Teachers´ Course

Dvoutýdenní kombinovaný kurz pro učitele anglického jazyka zaměřený především na osvěžení jazykových znalostí a vybraná metodická témata absolvovala v srpnu 2008 PhDr. Petra Bačová v Edinburgh School of English ve Skotsku.

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube