Výzva 02-18-065 a 02-16-035

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt Výzva 02-18-065 je spolufinancován Evropskou unií ZDE Publicita projektu

V rámci této Výzvy se pedagogové a žáci naší školy zapojí ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 do těchto aktivit:

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

Projekt Výzva 02-16-035 je spolufinancován Evropskou unií - Publicita projektu ZDE

 Aktivity proběhly v letech 2017/18 a 2018/2019.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže
školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení
o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga,
koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou
podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce,
aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Naši pedagogové se zaměřují na tyto 3 oblasti:

1. Šablona III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8, 16 a 24 hodin

Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

2. Šablona III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci.
Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.

3. Šablona III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem v hlavních předmětech jako je český jazyk, matematika, anglický jazyk a dále stavební konstrukce nebo stavební mechanika.

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube