Školní psycholog

Pozici školního psychologa na naší škole zastává Mgr. et Mgr. Marie Lukášová

Informace o činnosti školního psychologa naleznete ZDE

Etický kodex asociace školní psychologie ZDE

Školního psychologa žáci mohou kontaktovat na doporučení vyučujícího, na žádost rodičů i na základě vlastního přání a potřeby. Individuální spolupráce se odvíjí od konkrétní potřeby, může mít podobu jednorázové konzultace, nebo dlouhodobější charakter.

Kontaktovat školního psychologa můžete:

Konzultační hodiny pro žáky 

Informace ze životopisu Mgr. et Mgr. Marie Lukášové ZDE

Pokud spolupráce žáka a psychologa má probíhat dlouhodobě, je to na základě souhlasu rodičů/zákonných zástupců (u nezletilých) nebo žáka/žákyně (zletilí) a tento souhlas je stvrzen podpisem formuláře „Individuální informovaný souhlas". Formulář ZDE

V případě ze s poskytováním služeb školního psychologa nesouhlasíte, vyplňte prosím dodatek u "Generálního souhlasu" a odevzdejte třídnímu učiteli. Formulář ZDE

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube