Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Čtyřletý maturitní obor 82-41-M/05 Grafický design
Zaměření Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Obor grafický design je určen pro uchazeče především umělecky a tvořivě zaměřené. Během studia získají teoretické vědomosti a základní praktické dovednosti jednak v oblasti výtvarných technik jako je kresba, malba, grafika, fotografie, práce zaměřené na prostorovou tvorbu, ale budou vybaveni základními znalostmi a dovednostmi z oblasti stavebnictví. Osvojí si práci s počítačovými programy a vizualizacemi se zaměřením na grafické navrhování interiéru a exteriéru. Důraz je kladen na samostatnost v uvažování a využití tvůrčích schopností při řešení daných úkolů, jejichž důležitou součástí je také prezentace a obhajoba finálních projektů.

Uplatnění absolventa

Výtvarné dovednosti a znalosti počítačové grafiky se základy stavitelství umožní absolventům pracovat v interiérových a grafických studiích, architektonických ateliérech, projekčních kancelářích, ale také v oblasti reklamy při tvorbě webových stránek, billboardů, reklamních katalogů, časopisů, nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách v oblasti grafického designu nebo architektury.

Více fotografií a video o oboru najdete v GALERII

Bude vás zajímat:

- přihlášku musíte podat do 30. listopadu 2020

- přijímací řízení je postaveno na talentové zkoušce a dalších kritériích (viz kritéria přijímacího řízení v záložce Uchazeči), žák nemusí konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

- žáci skládají maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a odborných předmětů,  matematika je pouze nepovinná

Učební plán

Přihláška ke studiu pdf

Přihláška ke studiu xlsx

Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube