Kam po maturitě

Po ukončení studia na naší škole žáci mohou pokračovat v dalším vzdělávání například na těchto vysokých školách:

VUT Brno Fakulta stavební

VUT Brno Fakulta architektury

VUT Brno Fakulta výtvarných umění

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební

VŠB – Technická univerzita Ostrava další fakulty

Ostravská univerzita Fakulta umění

ČVUT Praha Fakulta stavební

ČVUT Praha Fakulta architektury

ČVUT Praha Fakulta dopravní

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Mendelova univerzita v Brně

Univerzita Tomáše Bati Zlín Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Palackého Olomouc Filozofická fakulta Katedra dějin umění

Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

A ještě detailní seznam VŠ a vybraných studijních programů ZDE

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube