Metodik prevence

Na pozici metodika prevence na naší škole působí Mgr. Radek Vaculík:

 • zpracovává školní minimální preventivní program
 • vykonává metodickou a koordinační činnost v oblasti rizikového chování žáků
 • provádí informační a poradenskou činnost
 • organizuje besedy a přednášky s preventivním zaměřením na:
  agresi, šikanu, násilí
  kyberšikanu
  vandalismus, intoleranci
  záškoláctví
  závislostní chování, užívání návykových látek, gambling
  rizikové chování v dopravě
  poruchy příjmu potravy
  rizikové sexuální chování


Konzultační hodiny pro žáky

 • Středa: 14:30 - 15:40 hod
 • Po domluvě lze dohodnout i jiné termíny, kdykoli podle potřeby.
Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube