PROJEKT IROP

Zapojení do projektu IROP pro reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/002551

Modernizace učeben pro výuku odborných   předmětů na SPŠ stavební Lipník nad Bečvou

Publicita projektu

V roce 2018 škola realizovala projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. 

Ze získaných prostředků bylo pořízeno vybavení dvou odborných počítačových učeben moderním výkonným hardwarem v podobě mmj. 36 počítačů, 1 dataprojektoru a 3D tiskárny a  jedna z učeben je také osazena novými počítačovými stoly. Vše je určeno pro zkvalitnění výuky žáků v odborných technických i grafických programech a možnost využití všech nástrojů a funkcí, které používaný software nabízí. 

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube