Přijímací řízení

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Komenského sady 257

ZDE  Informace k přijímacímu řízení obor Stavebnictví pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Výsledky talentových zkoušek leden 2019

Obor 82-41-M/05 Grafický design

  1. Všeobecná ustanovení

Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. Školský zákon a s vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ve středních školách.

Na tento obor je vyžadováno lékařské potvrzení.

Do studijního oboru 82-41-M/05 Grafický design bude přijato max. 30 žáků.

  1. Průběh přijímacího řízení

Talentové zkoušky konané 8. a 9. ledna 2019

Talentová zkouška

a) kreslení:          

žák provede kresbu tužkou na papír formátu A2. Čas zhotovení výkresu je 120 minut.

 Hodnotí se:  umístění, perspektiva, plasticita, stíny, draperie

Celkem max. 20 bodů.

b) vlastní práce:  žák bude hodnocen za 8-10 prací, které si donese ke zkoušce (kresba, model - v případě  trojrozměrné práce v podobě fotografie formátu A5)

Hodnotí se:  umístění, proporce, řemeslná zručnost, celkový výtvarný projev

Celkem max. 15 bodů.

c) pohovor:          Celkem max. 10 bodů.

d) další skutečnosti, které osvědčují zájem o studium zvoleného oboru (absolvování ZUŠ, účast na výstavách, soutěžích apod.)

                                                Celkem max. 15 bodů.

Prospěch na konci 8. třídy     Celkem max. 20 bodů.

 

Celkem může žák dosáhnout max. 80 bodů.

Při rovnosti dosaženého součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů za:

1. kresbu u talentové zkoušky

 

2. domácí práce

3. prospěch na konci 8. třídy

4. pohovor

V Lipníku nad Bečvou, 7. září 2018                                     Ing. Vilém Zeiner

 

 

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube