Přijímací řízení

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Komenského sady 257

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/19

Obecné info k přijímacímu řízení

INFORMACE k přijímacímu  řízení pro obor STAVEBNICTVÍ pro  školní rok  2018/2019

Denní studium

       Přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na středních školách se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. v platném znění.

Na studijním oboru 36-47-M/01 Stavebnictví budeme pro školní rok 2018/2019

přijímat celkem 60 žáků denního studia pro následující zaměření                                                

         Inženýrské a pozemní stavby (INS)

         Architektura a pozemní stavitelství (ARC)                                                   

Přihlášky přijímáme do 1. března 2018. Můžete je doručit:

  • osobně (po - pá od 7:00 do 14:30 hod.)
  • doporučeně poštou.

Uvádějte prosím na přihlášce i zaměření (INS, ARC)!

Pro tento obor NENÍ třeba potvrzení lékaře.

Pro lepší vzájemnou komunikaci prosím vyplňte na přihlášce rubriku zákonného zástupce a kontakt na něj (mobil, e-mail)                                  

K přihlášce můžete doložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací zkoušky

 pro školní rok 2018/2019 budou součástí přijímacích zkoušek centrálně zadávané a vyhodnocované  jednotné testy z matematiky a českého jazyka

bližší informace o testování najdete na adrese:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

 

Termín přijímací zkoušky:                1. řádný termín: čtvrtek 12. dubna 2018

                                                          2. řádný termín: pondělí 16. dubna 2018     

      

Náhradní termín:                              1. náhr. termín: čtvrtek 10. května 2018

                                                           2. náhr. termín: pátek 11. května 2018

      

Základní podmínky přijetí

  1. předpokladem je hodnocení „velmi dobré“ z chování na vysvědčení ve sledovaných pololetích,
  2. úspěšné absolvování základní školy, resp. kvarty v případě víceletého gymnázia.  

Hodnotí se průměr ze základní školy, příp. víceletého gymnázia a to ve sledovaných pololetích bez známky z chování. Každé pololetí se vyhodnocuje zvlášť a sledovanými pololetími se rozumí:

-      druhé pololetí 8. třídy ZŠ, resp. tercie víceletého gymnázia

-      první pololetí 9. třídy ZŠ, resp. kvarty víceletého gymnázia 

Bude zohledněna účast a výsledky v odborných soutěžích a olympiádách, příp. získané dílčí kvalifikace, nutno doložit kopie spolu s přihláškou ke studiu - viz. níže: znalostní soutěže.                                                             

Uchazeči budou vystupovat pod registračními čísly. Pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů z celkového hodnocení s těmito vahami:

  • přijímací test z matematiky (MAT)……………………………..………..0,30 (max.30b.)
  • přijímací test z českého jazyka a literatury (CJL).……………...….….0,30 (max.30b.)
  • klasifikace ze základní školy, resp. víceletého gymnázia:

       druhé pololetí 8.třídy ZŠ, resp. tercie víceletého gymnázia: …………0,15 (max.15b.)

       první pololetí 9.třídy ZŠ, resp.kvarty víceletého gymnázia: …...……..0,15 (max.15b.)

  • nepřijetí na obor Grafický design po absolvování talentových zkoušek: 0,05(max.5b.)
  • znalostní soutěže: ………………………………………………….…..….0,05 (max.5b.)

U přijímacích testů je nutné dosáhnout min. celkového počtu 20 bodů,

z toho 10 bodů z matematiky a 10 bodů z českého jazyka a literatury.

Při rovnosti dosaženého součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů:

a)    vyšší počet bodů z přijímacích testů z MAT a CJL

b)    lepší průměr z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk za obě sledovaná pololetí.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole v zákonných termínech. Pořadí přitom bude zveřejněno pod registračním číslem uchazečů, které dostane každý z uchazečů písemně od ředitele školy v den konání zkoušky.

           Tato kriteria platí pro všechna kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019.

Formuláře přihlášek ke stažení najdete na našich www v záložce Žáci - Formuláře nebo pod jednotlivými popisy oborů a zaměření.

 

Dálkové studium:

Ve školním roce 2018/2019 nebudeme dálkovou formu studia na oboru Stavebnictví otvírat.

 

15. ledna 2018                                                                              Ing. Vilém Zeiner

                                                                                                      ředitel  školy

 

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube