Výzva 02-16-35

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt Výzva 02-16-35 je spolufinancován Evropskou unií - ZDE

 

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže
školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení
o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga,
koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou
podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce,
aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Naši pedagogové se zaměřují na tyto 3 oblasti:

1. Šablona III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8, 16 a 24 hodin

Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

2. Šablona III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci.
Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.

3. Šablona III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem v hlavních předmětech jako je český jazyk, matematika, anglický jazyk a dále stavební konstrukce nebo stavební mechanika.

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube