EU peníze školám

Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou se zapojila do projektu EU peníze školám s cílem rozšířit a modernizovat počítačovou síť pořízením nových žákovských pracovišť v multimediálních učebnách, které umožní rozvíjet odborné grafické dovednosti žáků při řešení konkrétních úkolů v odborných profilových předmětech a přinese zkvalitnění výuky všeobecně vzdělávacích předmětů zavedením moderních metod a výukových postupů.

Inovace výuky a využití moderního softwaru umožní lépe pracovat také se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, protože bude lépe odpovídat jejich specifickým potřebám. Vyšší motivace studentů povede ke zvýšení zájmu vyučujících a eliminaci příznaků profesního vyhoření, což v konečném důsledku bude opět znamenat efektivnější výchovně vzdělávací proces a kvalitativně vyšší výstupní úroveň absolventů.


Seznam digitálních učebních materiálů (DUM)

Všichni tvůrci DUM prohlašují, že digitální materiály vypracovali samostatně, uvedli citace všech použitých zdrojů a zpřístupnili DUM všem vyučujícím školy.
Přístup k jednotlivým DUM můžete v případě zájmu získat prostřednictvím kontaktu na vedení školy.


Digitální učební materiály - humanitní


Digitální učební materiály - přírodovědné


Digitální učební materiály - odborné

 

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou - ekatalog.cz Průmyslové školy - ekatalog.cz
Code: 2016 © Michael Pikner
Design: 2016 © Dalibor Zverbík
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook twitter YouTube